Dafad(en) Ddu

Dyw’r erthygl hon ddim yn dilyn trywydd arferol y blog. Ond gobeithio y bydd o werth i ambell i berson sy’n dioddef o ddafaden!

O bryd i’w gilydd, fe dyfir dafaden ar droed plentyn neu llaw aelod o’r teulu. Sut i’w threchu? Gallwch fynd at y fferyllydd, lle darganfyddwch lu o foddion drud sy’n addo lladd y peth o fewn dim o dro (wel, o fewn wythnosau, efallai). Ond bu ein profiad ni, o grafu hen groen allan o dwll yng ngwaelod troed ein plentyn yn nosweithiol a’i lenwi gyda rhyw ffisig hud, am fisoedd lawer cyn cael gwared ar y ddafaden, yn brofiad digalon. Profiad poenus i’r claf, anodd i’r rhieni, a hyd y driniaeth yn ein treulio rhywfaint fel teulu.

A wedyn, peth amser cyn trechu dafaden droed y plentyn, dyma dafaden yn ymddangos ar fy llaw i. Bues wrthi’n pori’r rhyngrhwyd am amser hir. Triais i’r tincture marigold a grybwyllwyd fan hyn heb unrhyw lwyddiant.

A wedyn dod o hyd i’r wefan hon. penderfynu mynd amdani am fy nafaden innau. A llwyddo, o fewn pedwar diwrnod mewn modd weddol diffwdan a rhad uffernol.

Os nad oes eisiau arnoch weld y lluniau, peidiwch fynd ymhellach. Mae rhai ohonynt yn ych. Ond maent yn profi mai dyma driniaeth sy’n costio’r nesaf peth i ddim, sy’n gweithio lot yn gyflymach na’r holl driniaethau y cewch chi o’r fferyllfa.

I gyd sydd angen yw finegr seidr (cider vinegar). Trochwch pêl gotwm â’r finegr a’i roi ar ben y ddafaden. Lapiwch dâp insiwleiddio/gaffer tape o ryw fath dros y cyfan. Ail-wneud cyn mynd i’r gwely a phan yn codi yn y bore. Gwyrthiol!

Sut mae’n gweithio? Hyd y gwelaf i, mae’r ddafaden yn ddioddef llawer iawn mwy difrifol na chroen iachus. Mae’r ddafaden yn prysur edwino tra bod y croen o’i chwmpas yn chwyddo a’i effeithio i raddau llawer yn llai.

Ydy hi’n boenus? Ydy, ond ddim yn ormodol. Ac mae’n cael gwared o ddafaden o fewn pedwar diwrnod, gyda gwelliant buan (crachen, craith a chroen).

IMG_20150427_171348 (1)

Diwrnod Day 1 (27 Ebrill 2015)

IMG_20150429_085808 (1)

Diwrnod Day 3 (29 Ebrill 2015)

IMG_20150430_080719

Diwrnod Day 4 (30 Ebrill 2015)

Ar y pedwerydd diwrnod, cwympodd y ddafaden mas. Darn bach o gig oedd hi – a dyma lun (isod) a dynnir yn y fan a’r lle (ar hen ffôn, sy’n esbonio’r ansawdd gwael).

IMG_20150430_100631

Diwrnod Day 4 (30 Ebrill 2015)

Mae’r lluniau canlynol yn dangos gwelliant y croen.

IMG_20150430_100643

Diwrnod Day 4 (30 Ebrill 2015)

IMG_20150501_111040

Diwrnod Day 5 (1 Mai 2015)

IMG_20150502_182822

Diwrnod Day 6 (2 Mai 2015)

IMG_20150504_221917

Diwrnod Day 8 (4 Mai 2015)

IMG_20150506_193457

Diwrnod Day 10 (6 Mai 2015)

IMG_20150508_175642

Diwrnod Day 12 (8 Mai 2015)

IMG_20150516_114427

Diwrnod Day 18 (16 Mai 2015)

IMG_20150527_065005

Diwrnod 29 (27 Mai 2015)

Bu’r profiad yma mor lwyddiannus i’r plentyn fynnu y tro nesaf y caiff ddafaden, finegr seidr amdani.

Pob llwyddiant i chi!

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s