Category Archives: Cyfryngau

Cywilydd y Cyfryngau

Ddoe, fe gyhoeddwyd adroddiad gan Gyfeillion y Ddaear Cymru, ar y cyd â Greenpeace UK.

Mi ddylech ei ddarllen. Dyma’r rhagymadrodd.

Mae hyd at 400 o bobl yn cael eu lladd yn flynyddol oherwydd llygredd aer o bwerdy Aberddawan. Dyna un o gasgliadau adroddiad newydd o Gyfeillion y Ddaear a Greenpeace, sy’n dangos bod y llygredd gwenwyneg yn lledu cyn belled â Ffrainc, Gweriniaeth Iwerddon ac ar draws deheubarth ynys Prydain.

Mae’r marwolaethau yma yn costio cymdeithas mwy na £220 miliwn pob blwyddyn. Bydd costau pellach yn gysylltiedig â’r llygredd, sy’n achosi 195,000 o ddyddiau o salwch pob blwyddyn, 3,400 o achosion o symptomau’r fogfa, 260 o achosion o fronchitis mewn plant, 290 o ymweliadau i’r ysbyty a 20 o fabanod â phwysau geni isel.

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi amcangyfrif bod cymdeithas ar ei cholled o £950 miliwn oherwydd effeithiau y llygredd ar iechyd a’r amgylchedd.

Llygredd? Yn lladd 400 o bobl y flwyddyn? A mae’n dod o Gymru?

Byddech chi’n meddwl y bydde’r stori yma wedi saethu at ben uchaf blaenoriaethau’r cyfryngau.

Ond un orsaf radio yn unig – Heart FM, i’w clod – a gysylltodd i gyfweld ag awdur yr adroddiad.

Mae’n amhosib canfod unrhyw gyfeiriad i’r stori ar wefan y BBC nac ITV Cymru. Dyna achos roedd storiau llawer yn bwysicach na marwolaethau 400 o bobl y flwyddyn o un ffyhonnell. Storiau fel hyn o’r BBC yng Nghymru:

A dyma beth arlwy ITV Cymru:

Dwi ddim am fychanu’r storiau yma. Dwi’n siwr eu bod yn ennyn diddordeb – a weithiau cydymdeimlad – y cynulleidfa.

Ond mae cwestiwn syml yn codi.

Faint o farwolaethau oblegid llygredd fydde’n creu penawdau yng Nghymru?